Pazar, Nisan 8, 2018
Destpêk » JIN » KÜRDİSTANLI PARTİLER SAVAŞI VE ÇÖZÜMÜ TARTIŞIYOR

KÜRDİSTANLI PARTİLER SAVAŞI VE ÇÖZÜMÜ TARTIŞIYOR

Kuzey Kürdistan’daki 6 Kürdistani parti öncülüğünde Diyarbakır’da düzenlenen ‘Kürdistan’da Savaşın Sonlandırılması ve Siyasi Çözüm Perspektifi’ konulu konferansın 1. günü yapıldı.

Kuzey Kürdistan’da yürütülen savaşın yerini barışçıl siyasal mücadeleye bırakması için, Kuzey Kürdistan’daki Kürdistani partilerin öncülük ettiği “Kürdistan’da Savaşın Sonlandırılması ve Siyasi Çözüm Perspektifi” başlıklı konferans toplandı.       Konferansa  Kürdistan Demokrat Partisi–Kuzey (PDK – BAKUR),  Azadi Hareketi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistani Parti (PAKURD) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) öncülük ediyor. Kürd siyasi parti temsilcileriyle birlikte konferansa STK temsilcileri, çatışmaların olduğu yerleşim yerlerinden tanıklar, akademisyenler, aydınlar da katıldı. Konferans Pazar günü de devam edecek.

Konferansa ait fotoğraf galerisi aşağıdadır…

Üç dilde (Türkçe-Kürtçe-Zazaca) konferans çağrı metni:

Kürdistan’da Savaşın Sonlandırılması ve Siyasi Çözüm Perspektifi Konferansı

Kürd ve Kürdistan sorununun çözümü konusunda gerçekçi bir programın yokluğu ve sorunun çözümü doğrultusunda gösterilen çabaların samimiyet ve ciddiyetten uzak olması nedeniyle, Haziran 2015 seçimlerinden sonra, şiddet Kuzey Kürdistan’ı yeniden etkisi altına aldı.

Varto, Silvan, Cizre, Nusaybin, Sur vd. ile devam eden, tarihi kültürel miraslarımız dâhil kentlerimizin yakılıp yıkıldığı, insanlarımızın katledildiği süreç herkesin gözü önünde devam ediyor. 1990’lı yıllarda Kürdistan kırsalı boşaltılırken bugün ise süren çatışmalar nedeniyle yurtsever bilincin yüksek olduğu kentlerimiz boşalıyor.

Ekonomik kriz artarak derinleşiyor. Esnaf ve sanatkârlarımız da yoksullar ordusuna katılmaya başladı. Açlık ve yoksulluk had safhada. Barınma sorunu kış ortasında korkunç bir boyutta. Kamusal altyapı tahrip olduğundan su, elektrik vb. hizmetlerden insanlarımız faydalanamıyor Eğitim ve öğretim özgürlüğü durma noktasında. Serbest dolaşım özgürlüğü yok. Çatışmanın birinci derecedeki mağdurları siviller ve özelliklede çocuklar psikolojik travma ile yüz yüze.

Ülkemizde bunlar yaşanırken, iç ve dış kamuoyu sessiz. BM, AB, uluslararası insan hakları kuruluşları görevlerini yerine getirmiyor. Türkiye halkları ise seyirci, daha da önemlisi halkımız da seyirci duruma düşürüldü.

Bu durum daha fazla sürdürülemez, acilen bir çözüm yolu bulunmalıdır. Çatışma haline son verecek, siyasal çözümün yolunu açacak acil kimi adımların atılması epeydir kendini dayatmış durumda.

Öncelikle;

Devletin kentlerimizde, kırsalda ve “sınır ötesi”nde sürdürdüğü savaş ve operasyonları derhal durdurması için; PKK’nin kentlerdeki silahlı ‘’özyönetim’’ ve hendek uygulamasını sonlandırması için; güçlü bir sesin, ortak bir iradenin “savaşa hayır barışçıl siyasal yolla çözüm hemen şimdi” diyerek iç ve dış kamuoyu yaratmanın bugün yaşamsal önemi bulunuyor.

Bu amaçla;

6–7 Şubat 2016’da barış çağrısının sesi ve birleşik iradenin ürünü olarak, ‘’Kürdistan’da Savaşın Sonlandırılması ve Siyasi Çözüm Perspektifi Konferansı’’ başlığıyla Diyarbakır’da iki gün sürecek bir Konferans düzenlenecektir.

Konferans şu gündemle toplanacaktır:

a-Kürt ve Kürdistan sorununun tanımlanması,

b-Savaşın çözümsüzlüğü ve tahribatları,

c-Çözüm perspektifi ve yolları.

Yukarıdaki 3 gündem maddesine ilişkin 3 ayrı oturum yapılacaktır. Panelistlerin sunumları sonrası Konferans katılımcıları da interaktif olarak tartışmalara katılacaktır.

Konferans katılımcıları; Kürdistanlı siyasal parti ve örgütlerin temsilcileri, STK temsilcileri, çatışmaların olduğu yerleşim yerlerinden tanıklar, akademisyenler,  aydınlar, akil insanlar.

Sıdkı Zilan (Azadi Hareketi Genel Sekreteri)

Sinan Çiftyürek (ÖSP Genel Başkanı)

Mustafa Özçelik (PAK Genel Başkanı)

İbrahim Halil Baran (PAKURD Dönem Sözcüsü)

Sertaç Bucak (PDK-BAKUR Genel Başkanı)

Mesut Tek (PSK Genel Sekreteri)

***

Konferansa jibobidawîanînaşerê li Kurdistanê û perspektîfaçareserîya siyasî

Diwarêçareserîyapirsakurd û Kurdistanê de Jibermeylakudixwestpirsêçareserbikejisamîmîyet û cidîyetêdûrbû û jibertunebûnabernameyekerastîn, piştîhilbijartinaHezîrana 2015an Kurdistancareke din ket bin zilm û zordestîyê.

Liberçavêherkesîmîrata me ya kulturî û tarîxî, bajarên me tênwêran kirin, însanên me tênqetilkirin,vêpêvajoyêbiqetlîam û wêrankirinaGimgim (Warto), Farqîn (Sîlwan), Cizîr, Nisêbîn û navçeyaSûraDiyarbekirê dest pê kir û her berdewam dike. Disalên 1990î de gund û mezrayênKurdistanêhatinvalakirin û îrojîjibervan şer û pevçûnanbajar û navçeyên me yêndiwarêneteweyî de herîşîyartênvalakirin.

Krîzaaborî her kudiçezêde dibe.  Esnaf û seneetkarên me dikevinnavrefênfeqîran. Feqîrî û birçîtîgehiştîyenuxteyaherîdawî. Diçilêzivistanê de pirsaxanî û hêwirînêxerabtirbûye.  Jibertexrîbatagiştî ya avahîyênbajaran, gelê me ji av û elektrîk û hwd tu xizmetekênabîne. Azadîyaperwerde û fêrbûnêhatîyenuxteyarawestandinê. Tu kesek nikarebiazadîyadilêxwetevbigere. Mexdûrênvîşerî û vêpevçûnêdidestêewil de kesênsivîl û bitaybetîzarok in û direwşatrawmayekepsîkolojîk de ne.

Lihembervanbûyerên li welatê me diqewimin, raya giştî ya hundur û dervebêdeng e. NeteweyênYekbûyî, YekîtîyaEwropayê û rêxistinênmafênmirovîyênnavneteweyîdivîwarî de erkaxwebicihnaynin. GelênTirkîyêjîbûnetemaşevan, ya herîgiringgelê me jî kirine temaşevan û bêdeng. Ev rewşnikarewehadewambike, divêbilez û bez çareserîyekwerepeydakirin.  Hin gavên acil divêêdîwerinavêtin da ku ev rêyaçareserîya siyasî werevekirin.

Jibodewletşerêku li gund û bajarên me û li “wîalîyêsînoran” dike, yekserwererawestandin; jiboku PKK kiryarênçekdarîyên li bajaranjibo “özyönetim” û xendekanbidawîbîne; Divê em îrojibo raya giştî ya hundur û derve, jihemûtiştîgiringtirdivêbidengekîxurt û biîradeyekehevbeş em karibinbibêjin“ji şer re na, jiboçareserîyeke siyasî ya birêyaaştîyêanuha”.

Bivêarmancê:

Di  6-7ê Sibata 2016an de li Diyarbekirêjibodengêbangaaştîyê û berhemaîradeyahevbeş, biserenavê“Konferansa PerspektîfaÇareserîya Siyasî û BidawîanînaŞerêLiKurdistanê”konferansekedurojîdêwereamadekirin.

 

Rojevakonferansê ev e:

a-Destnîşankirinapirsakurd û Kurdistanê,

b-Wêrankarî û bêçareserîya şer,

c-Perspektîfênçareserîyê û rêyênwê.

 

Li ser vanhersêmadeyandê 3 panelêncihêwerinçêkirin. Piştîkupanelîstandîtinênxwepêşkêş kirin, beşdarênkonferansê interaktif dikarinbeşdarîmunaqeşeyan bibin.

 

Beşdarênkonferansê; Nûnerênpartî û rêxistinên siyasî yênKurdistanê, nûnerênSazî û DezgehênCivakîyênSivîl, Şahidênnişteciyênku şer lêdiqewime, akademîsyen, ronakbîr û bîrewerênKurdistanî ne.

 

Sıdkı Zîlan(SekreterêGiştîyêHereketaAzadî)

Sinan Çiftyürek (SerokêGiştîyê ÖSP)

Mustafa Özçelik (SerokêGiştîyêPAKê)

İbrahim Halil Baran(BerdevkêPAKURDê)

Sertaç Bucak (SerokêGiştîyê PDK-BAKUR)

Mesut Tek (SekreterêGiştîyêPSKê)

***

Kurdistan de semedêqedênayîşêşerî û perpektîfêçareserîyasîyasî KONFERANS

Warêçareserîyameseleyakurd û Kurdistanî de meylo ke waştêne mesela çareserbikoseba ke semîmîyet û cidîyetradûrbi û ridêçinbîyayîşêbernameyêkorastikênîra, badêweçînayîşêHezîranê 2015an Kurdistanreynakewt bin zulm û zordestîye.

Verêçimanêherkesîmîrasêmayêkulturî û tarîxî û bajarêmayênêwîrankerdene, însanêmayenêqetilkerdene. No prosesbiqetlîam û wêrankerdişêGimgim (Warto), Farqîn (Silîwan), Cizîr, Nisêbîn û qezayaSûre ya Diyarbekirî dest pêkerd û hemazîberdewam o. Serranê 1990î de dewe û mezrayêKurdistanîameyêvengkerdene û ewrozîridênê şer û pevçûnanbajar û qezayêmayê ke warêneteweyî de tewrşîyarîyênevengkerdene.

Krîzêekonomîkroj ke şonozêdebeno. Esnaf û senatkarêmakewenêmîyanêrefêfeqîran. Feqîrî û veyşanîresayanuqteyatewrpeynî. Çileyêzimistanî de problemêkeyeyî û xoseternayîşîxirabtirbîyo.  Ridêtexrîbatêpêroyîyêawanîyabajaranra, şarêmaaw û elektrîkûsnra tu xizmetêknêvîneno. Azadîyaperwerde û musayîşîameyonuqteyavindertişî. Kesêknêeşkenobiazadîyazerrîyaxwutêwbigêro. Mexdûrênêşerî û nêpevçûnîtewrverîkesêsivîl û bitaybetî gede yê û rewşatrawmayêkapsîkolojîkî de yê.

Hemberênêbûyeran ke welatê me de qewimîyenê, rayaumûmî ya zereyî û teberîbêveng a. NeteweyêYewbîyayeyî (NY), YewîyaEwropa (YE) û rêxistinêheqêmerdimanyêmîyanneteweyînêwareyî de selahîyetêxocanêanê. ŞarêTirkîyêzîbîyotemaşeker, yêtewrmuhîmşarêmazîkerdotemaşeker û bêveng. No rewşnêeşkenowinadewambiko, gerekabilez û bez çareserîyêk peyda bibo.  Tayêgamêacîlgerekahinîbêrêeştene ke rayîrêçareserîyasîyasîabibo.

Şero ke dewletedewan û bajaranêma de û “nakîştasînoran” kena, seba ke hemebidovindarnayene; seba ke PKK bajaran de seba “özyönetim” û xendekankerdenêxoyêçekdarîbiqedêno; gerekamaewrosebarayaumumî ya zereyî û teberî, û hemineramuhîmêrgerekabivengêkoxurt û biîradeyêkomuşterekmabieşkêvajê “şerîrê ney, semedêçareserîyêka siyasî ya birayîrêaştîyênika”.

Binoarmanc:

6-7ê Sibata 2016an de Diyarbekir de sebavengêaştîye û berhemêîradeyêmuşterek, bisernameyê“Konferansa PerspektîfêÇareserîya Siyasî û Kurdistan de QedênayîşêŞerî” konferansêkadirojî do bêro amade kerdene.

Rojevêkonferanseno yo:

  1. Tespîtkerdişêproblemêkurd û Kurdistanî,
  2. Wêrankarî û bêçareserîyaşerî,
  3. Perspektîfêçareserîye û rayîrê ey

Nê her hîrêmadeyan ser o do 3 panelêcîyacîyayîvirazîyê. Dimara ke panelîstanvînayîşêxopêşkêşkerdî, beşdarêkonferansîbiawayo interaktif eşkenêbeşdarêmunaqeşeyanbibê.

Beşdarêkonferansî; temsîlkarêpartî û rêxistinê siyasî yêKurdistanî, temsîlkarêsazî û dezgeyêsivîl, şahid û meskûnêcayo ke şer tedeqewîmîyeno, aqademîsyen, rewşenvîr û rûspîyêKurdistanîyê.

 

Sıdkı Zîlan(SekreterêPêroyîyêHereketê AZADÎ)

Sinan Çiftyürek (SerokêPêroyîyê ÖSP)

Mustafa Özçelik (SerokêPêroyîyêPAKî)

İbrahim Halil Baran(BerdevkêPAKURDî)

Sertaç Bucak(SerokêPêroyîyê PDK-BAKUR)

Mesut Tek (SekreterêPêroyîyêPSKî)

 

Fotoğraf galerisine gitmek için fotoğrafların üzerine tıklayın…

Hakkında Rojnameya Newroz

Rojnameya Newroz
Rojnameya Newroz

Bu habere de bakabilirsiniz.

YURTSEVERLİK VE YURTSEVER HAREKETİN AHLAKI – 1 / Orkun Yıldırım

Günümüzde Kürdistan sorununa baktığımızda tablo aynen şöyledir. Bulanık bir su içinde kimin ne olduğunu, yapılan …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir